Сайтът с уеб адрес www.podarimechta.com и услугите предлагани в него функционират при условията и правилата, описани по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Aко потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се приема, че потребителят приема всички условия.

Настоящите „Права за ползване“ уреждат отношенията между ЕТ ВИ – Вера Иванова, собственик на сайта www.podarimechta.com и наричан за кратко „Доставчик“ и всяко лице (юридическо или физическо) наричано за кратко „Потребител“, което посещава Интернет страницата и ползва услугите, които тя предлага.

Доставчика предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Правила за ползване" да закупува предлаганите в сайта www.podarimechta.com стоки.

Доставчика е длъжен да:

- да публикува на сайта описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, както и нейната продажна цена

- да публикува информация за начините на плащане и доставка на стоките в сайта

- полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална

- да достави в срок заявената за покупка стока

Доставчика има право:

- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени

- да не достави поръчана стока, която не е в наличност и доставянето или изработването не са възможни в момента

Доставчика не се обвързва с никакви гаранционни условия що се отнася до стока от друг производител.

Доставчика не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това зависи от интернет доставчици, сървъри, ел. захранване, метеорологични условия и т.н.

Доставчика не гарантира за съдържанието на страниците, чиито връзки са публикувани на www.podarimechta.com

Потребителя:

Преди да осъществи поръчка „Потребителят“ е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Правила за ползване, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите „Правила за ползване“ възниква възможността същият да извършва валидни  заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.podarimechta.com

- да посочи точен и валиден телефон, собствено и фамилно име, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

- да заплати цената на заявената от него стока

- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на „Доставчика“

- да получи стоката, която е поръчал

- да спазва българското законодателство, настоящите „Правилата за ползване“, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави

Съгласно българското законодателство Потребителя има право да върне в 14 дневен срок закупена от www.podarimechta.com стока при следните условия:

- потребителя изпрати писмено заявление, че желае да върне стоката

- стоката е неразопакована, без транспортни или други повреди и замърсявания

- към нея е прикрепена касова бележка

- връщането става за сметка на Потребителя

- сумата на върнатата стока се изплаща на Потребителя по банков път в три дневен срок, от деня на приемането ѝ от служител на www.cardsellerone.com и установяването на нейната цялост и неовреденост.